logo  

login / registreerrss feed
RSS feed

Welkom bij de Bethlehemkerk Den Haag


…Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. (Openb. 1:17b,18)

Laatste nieuws

Doopcatechese / geloofsopvoeding - 24 april
Schuif aan, eet mee in Eltheto - 24 april
Kinderleerdienst verplaatst naar 20 april

Meer nieuws >>

Gezeur


"'Een broeder wie onrecht is aan gedaan, is erger dan een sterke stad en ruzies zijn als een grendel van een vesting' HSV Spreuken 18: 19.

'Een broeder is wederspanniger dan een sterke stad en de geschillen zijn als een grendel van een paleis
'.SV. Spreuken 18 : 19

Ongedacht en onverwacht kan het er zijn, een onenigheid op je werk, in de kerk, met je familie, tussen vrienden...
Door soms kleine misverstanden kunnen er pijnlijke situaties ontstaan en worden medestanders tegenstanders. De aanleiding kan één enkele daad zijn, die om de één of andere reden weerstand oproept. Eén niet begrepen woord, één verkeerd opgevatte zin, één onbedoelde opmerking, één ondoordachte nalatigheid.


Lees verder ... 

20 April 2014

10:00 ds. L.J. Vogelaar
Paasdienst en kinderleerdienst

Markus 16:1-8
Thema: Opgewekt!

16:30 ds. P. Nobel, Monster

18 April 2014

19:30 ds. L.J. Vogelaar
Vanaf 19.15 uur zingen we lijdensliederen

Lukas 23:44-48
Thema: Dit had nooit mogen gebeuren!
Kijk Luister

Foto's

foto
woensdag 3.JPG

  Bethlehemkerk - Laan van Meerdervoort 627 - 2564 AA - Den Haag