logo  

login / registreerrss feed
RSS feed

Welkom bij de Bethlehemkerk Den Haag


En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? (Openb. 6:17,18)

Laatste nieuws

Doopcatechese / geloofsopvoeding - 24 april
Schuif aan, eet mee in Eltheto - 24 april

Meer nieuws >>

Gezeur


"'Een broeder wie onrecht is aan gedaan, is erger dan een sterke stad en ruzies zijn als een grendel van een vesting' HSV Spreuken 18: 19.

'Een broeder is wederspanniger dan een sterke stad en de geschillen zijn als een grendel van een paleis
'.SV. Spreuken 18 : 19

Ongedacht en onverwacht kan het er zijn, een onenigheid op je werk, in de kerk, met je familie, tussen vrienden...
Door soms kleine misverstanden kunnen er pijnlijke situaties ontstaan en worden medestanders tegenstanders. De aanleiding kan één enkele daad zijn, die om de één of andere reden weerstand oproept. Eén niet begrepen woord, één verkeerd opgevatte zin, één onbedoelde opmerking, één ondoordachte nalatigheid.


Lees verder ... 

27 April 2014

10:00 ds. L.J. Vogelaar

16:30 ds. J.J. van den End, Oudewater

20 April 2014

10:00 ds. L.J. Vogelaar
Paasdienst en kinderleerdienst

Markus 16:1-8
Thema: Opgewekt!
Kijk Luister

16:30 ds. P. Nobel, Monster
Mattheüs 27:50-53 en Mattheüs 28:1-10
Tekst: Mattheüs 27:51b-53
Kijk Luister

Foto's

foto
donderdag bonte avond 1.JPG

  Bethlehemkerk - Laan van Meerdervoort 627 - 2564 AA - Den Haag