Moment van verlangen, bezinning, gebed – 20 juni

Op donderdag 20 juni is er een kort liturgisch moment van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Juist ook omdat het avondmaal een gezamenlijke maaltijd is, is het ook goed om ons gezamenlijk voor te bereiden! Dit moment van zingen, stilte, schriftlezing, overweging en gebed wordt gehouden in kerkzaal en begint om 20.00 uur.