Huwelijk Peter Wakum en Natasja Kranenburg – 19 juli

Vrijdag 19 juli trouwen Peter Wakum en Natasja Kranenburg. Na het burgerlijk huwelijk komen zij om 13.45 uur in de Bethlehemkerk voor Gods aangezicht om de Heere te danken en te vragen om Zijn zegen over hun huwelijk. Het is nog niet zo lang geleden dat zij in het midden van de gemeente ook hun ja-woord gaven. Toen aanvaarden zij de roeping om Jezus Christus, de Bron van liefde, te volgen. Nu dus opnieuw een ja-woord, een belofte om elkaar levenslang te dienen in Zijn spoor. Van harte gelukgewenst!