oproep voor Huisvesting

Beste Bethlehem gemeente, 

Even voorstellen: we zijn drie mannelijke studenten momenteel wonende in Den Haag. We zijn alle drie lid van de christelijke vereniging Navigators. Eind oktober dit jaar loopt het huurcontract van ons appartement af doordat ons appartement verbouwd wordt. Vandaar dat we nu op zoek zijn naar een nieuwe woonruimte vanaf oktober of eventueel eerder.

Dit is momenteel echter erg moeilijk en we zijn al een poos aan het zoeken maar het wil maar niet lukken. Kent u iemand met een mogelijke woonruimte? Alle tips en aanbevelingen zijn welkom.

Contact: Sander Fieret 0614847126 
sanderfieret@hotmail.com