info@bethlehemkerk-denhaag.nl

Overig

Wijkindeling

De pastorale adressen zijn in zes wijken verdeeld. De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor deze wijken. Voor vragen kunt u met hen contact opnemen. Door de postcodeverdeling kan iedereen gemakkelijk zien in wiens wijk hij of zij woont. Zie hiervoor ook ´Ons Kerkblad´.

Kerkenraad

De kerkenraad van de Hervormde Bethlehemkerkgemeente bestaat uit de gemeentepredikant en de missionair predikant, ouderlingen, ouderlingenkerkrentmeesters en diakenen. Daarnaast zijn er ouderlingen met een bijzondere opdracht.

De vergaderingen van de kerkenraad vinden periodiek plaats. De volledige kerkenraad vergadert zesmaal per jaar. Het moderamen vergadert daarnaast tienmaal per jaar.

X

Wachtwoord vergeten?

Meld je aan

Herstel wachtwoord

Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.