info@bethlehemkerk-denhaag.nl
maart 9, 2019

Biddag – woensdag 13 maart 2019

Predikant:
Passage: Lukas 18:1-8
Dienstsoort:

Thema: Volhardend bidden

Ps. 147: 1 en 2 (Nieuwe berijming)
Ps. 147: 3 en 4 (Nieuwe berijming)
Gz. 429: 1, 2 en 3 (Liedboek)
Ps. 67: 3
Ps. 146: 3 en 4
Gz. 5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 (Enige gezangen)
Gz. 255: 1 en 4 (Liedboek)

Ps. 147: 1, 2, 3 en 4 (Nieuwe berijming)
1
Lof zij den Heer, goed is het leven
als 's Heeren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

2
Hij telt het leger van de sterren,
Hij roept bij name hen van verre.
Groot is de Heere, groot in krachten,
er is geen grens aan Zijn gedachten.
Die zich ootmoedig aan Hem geven,
schenkt Hij een overvloed van leven.
Maar Hij vernedert goddelozen,
die trots hun eigen weg verkozen.

3
Zingt, zingt om beurt om Hem te danken,
ontlok de lier de schoonste klanken
voor onze God, Hem Die in luister
de hemel dekt met wolkenduister,
de aarde drenkt met milde regen,
het gras doet spruiten allerwegen,
de dieren zegent met Zijn gaven
en hoort de roep der jonge raven.

4
Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar 's Heeren welbehagen.
Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem need'rig vrezen,
die met hun harten voor Hem open
op Zijn genade en liefde hopen.

Gz. 429: 1, 2 en 3 (Liedboek)
1
Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij god'lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2
Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar Zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God Die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3
Treed vrolijk voort op 's Heeren wegen,
neemt Zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Gz. 255: 1 en 4 (Liedboek)
1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in Zijn troon!

4
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

X

Wachtwoord vergeten?

Meld je aan

Herstel wachtwoord

Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.