info@bethlehemkerk-denhaag.nl
november 23, 2018

Middagdienst 23 december 2018

Passage: Lukas 1:39-56
Dienstsoort:

Gz. 81: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 108: 1 en 2
Ps. 150: 1 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 2: 1, 2 en 3 (Enige gezangen)
Gz. 2: 4 en 5 (Enige gezangen)
Gz. 542 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)

Gz. 81: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrieleis.

3
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land
zij zochten onze Heere met offerand'.
Ze offerden ootmoedig'lijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat Kinde, Dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Ps. 150: 1 (Liederenbundel Weerklank)
1
Loof de Heer uw God alom,
loof Hem in Zijn heiligdom.
Loof Hem, maakt Zijn naam bekend,
loof Hem in Zijn firmament.
Loof de Heer om al Zijn deugden.
Loof Hem om Zijn sterke macht.
Loof Hem Die Zijn werk volbracht.
Loof de Heer met grote vreugde.

Gz. 542 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
Onze Vader, Die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede, op aarde,
zoals in de hemel.
2x
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij aan anderen vergeven;
en leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.
Amen.

X

Wachtwoord vergeten?

Meld je aan

Herstel wachtwoord

Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.