info@bethlehemkerk-denhaag.nl
maart 9, 2019

Morgendienst 17 maart 2019

Passage: Daniël 7:13-15 en Markus 10:32-45
Dienstsoort:

Tekst: Markus 10:45

Gz. 153: 1, 2 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 49: 1 en 3
Ps. 65: 2 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 144: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 133: 1, 2 en 3
Ps. 143: 10
Gz. 149: 1 en 4 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 153: 1, 2 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
1
Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o Liefde Die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

2
'k Zie U, God Zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

6
Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Ps. 65: 2 (Liederenbundel Weerklank)
2
Een stroom van ongerechtigheden
had d' overhand op mij,
maar U verzoent ons overtreden
en maakt van schuld ons vrij.
Welzalig die U hebt verkoren
om in Uw heilig hof
te wonen om Uw heil te horen,
te zingen tot Uw lof.

Gz. 144: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door
Zijn liefd' en kracht.

2
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door
Zijn liefd' en kracht.

3
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, Die onze zonden droeg.

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door
Zijn liefd' en kracht.

4
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door
Zijn liefd' en kracht.

Gz. 149: 1 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan Uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

4
Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

X

Wachtwoord vergeten?

Meld je aan

Herstel wachtwoord

Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.