15 oktober 2017

Middagdienst 12 november 2017

Passage: 2 Kronieken 28: 8-15 en Lukas 10:25-37
Dienstsoort:

Ps. 122: 1 en 3
Gz. 9: 1, 2 en 3 (Enige gezangen)
Ps. 64: 9 en 10
Ps. 112: 3 en 4 (Nieuwe berijming)
Ps. 146: 5, 6 en 8
Gz. 458: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)

Ps. 112: 3 en 4 (Nieuwe berijming)
3
Wel hem, die geeft te allen tijde,
die zich door liefd' en recht laat leiden.
Hij is standvastig, wankelt nimmer,
zijn goede trouw bestaat voor immer.
Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezen,
de Heer zal steeds zijn Schuilplaats wezen.

4
Standvastig blijft hij bij zijn plannen,
nooit zal de vrees hem overmannen.
Hij slaat met vreugd de vijand gade,
geen haat, geen boosheid kan hem schaden.
Mild is zijn hart en vol erbarmen
schenkt hij zijn gaven aan de armen.

Gz. 458: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw Naam in ’t oor,
Uw Naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2
Uw Naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3
Mijn Herder en mijn Held, mijn Vriend,
mijn Koning en Profeet,
mijn Priester die mijn schud ontbindt,
mijn Weg waarop ik treed;

4
al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.