Missionair meer mogelijk

Wij zoeken een tweede predikant die tijd heeft de ander bij de hand te nemen. Vragen kan beantwoorden, op kan trekken met mensen die zoeken. En ze leert wat het is om te leven vanuit Gods liefde.

Onze missie

Als Bethlehemkerk geloven we dat we geroepen zijn om het Evangelie te verspreiden. We geloven dat het onze missie is de goede boodschap die ons ooit, lang of kort geleden, ter ore is gekomen, door te geven aan de mensen om ons heen. Dat we mogen delen van wat we zelf ontvangen hebben. De levende boodschap mogen en moeten wij doorgeven, in onze buurt en in ons netwerk. Een levend geloof doe ons aandacht hebben voor elkaar, stelt ons open voor het leggen van contacten en het aangaan van relaties. God werkt door mensen heen. Als missionaire gemeente willen we gastvrij zijn voor een iedere die op ons pad komt. Om uitvoering te geven aan deze missie willen we een predikant beroepen die ons specifiek ondersteunt bij het missionair zijn. We zoeken een missionair predikant die ons, samen met de gemeentepredikant, steeds weer herinnert aan en help met het volbrengen van deze missie. Die tijd heeft om de ander op te zoeken, gesprekken te voeren en vragen te beantwoorden. In alle rust. Met aandacht, geduld en toewijding.

Met uw hulp kunnen we dit mogelijk maken!

Ja ik steun de aanstelling en het werk van een missionair predikant voor een periode van 5 jaar bij de Bethlehemkerk Den Haag.

Ik machtig de PGG Bethlehemkerk.

10 euro20 euro30 euro


Financiële informatie

We willen graag een missionair predikant beroepen. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat we voor vijf jaar financiele zekerheid kunnen bieden. Concreet is er €100.000 per jaar nodig. €70.000 van dit bedrag is op te brengen door onze gemeente en €30.000 door middel van fondsenwerving. Als elk huishouden binnen onze gemeente gemiddeld €20 per maand bijdraagt gaat het ons lukken!

U vindt onderaan deze pagina een contactformulier en hiermee kunt u een toezegging doen. Indien er iets in uw situatie verandert, is het uiteraard mogelijk om uw bijdrage aan te passen. De Bethlehemkerk Den Haag heeft een ABNI status, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan dit plan over ‘Missionair Meer mogelijk’ of neem contact op een van de leden van de fondsenwervingscommissie via fondsenwerving@bethlehemkerk-denhaag.nl