2 november 2018

Middagdienst 2 december 2018

Passage: Mattheüs 6:5-15
Dienstsoort:

Tekst: Mattheüs 6:9-13
Thema: Onze Vader

Ps. 149: 1 en 2
Ps. 145: 1 en 6
Ps. 48: 6
Ps. 96: 6 en 9
Gz. 410: 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 439: 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 410: 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
3
Wat hart en ziel van God begeert,
heeft Jezus Christus ons geleerd.
Hij doet ons 'Onze Vader' spreken.
Geef dat Uw Naam geheiligd zij
en dat op aard Uw heerschappij,
Uw rijk naar Uw wil aan zal breken.

4
Geef al wat nodig is, o Heer.
Vergeef ons onze schuld steeds weer,
zoals wij and'ren ook vergeven.
Bevrijd ons van de zondemacht.
U is de heerlijkheid, de kracht,
hier en in 't eeuwig, zalig leven.

Gz. 439: 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
3
Heer, U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in Uw vergeving leef ik nu.

4
Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U Die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.