15 mei 2016

Middagdienst 15 mei 2016 – Eerste Pinksterdag

Passage: Efeze 5:1-21
Dienstsoort:

Tekst: Efeze 5:18

Ps. 143: 6 en 10
Ps. 70: 1 en 3
Gz. 114: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 119: 3 en 9
Gz. 116 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 145: 3 en 4

Gz. 114: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
Die ons is voorgegaan. Halleluja!

2
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Heere,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Gz. 116 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.