17 september 2017

Middagdienst 17 september 2017

Passage: Psalm 11 en 1 Petrus 4
Dienstsoort:

Ps. 97: 1
Ps. 97: 4 en 6
Ps. 97: 7
Gz. 454: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 454: 3, 4 en 5 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 4: 4

Gz. 454: 1, 2, 3, 4 en (Liederenbundel Weerklank)
1
Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
Uw komst verwacht ik meer en meer,
Uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.

2
Onrustig leef ik, opgejaagd,
door duizend dromen uitgedaagd
die liegen, lokken en verleiden;
de boze, briesend als een leeuw,
gaat brullend rond – ik roep, ik schreeuw
tot U, o God: Kom mij bevrijden!

3
De kracht van oorlog en geweld,
de macht van goud en goed en geld,
hoe kan ik daaraan ooit ontkomen?
Schandelijk schamel is de schijn:
steeds meer te hebben en te zijn,
dat is, o God, waar wij van dromen?

4
Ik roep, ik smeek vol ongeduld:
O Geest, als Gij mijn leven vult,
o overvloed, o milde regen,
dan wordt mijn hart verrassend rein,
dan drink ik fris uit Uw fontein:
water des levens, zuiver zegen!

5
Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
Uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij Die mijn Allerliefste zijt,
kom, Gij Die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen!