28 september 2018

Middagdienst 21 oktober 2018

Passage: 1 Koningen 3:5-15 en Mattheüs 25:14-30
Dienstsoort:

Gz. 544: 1, 2 en 3 (Opwekking)
Ps. 19: 5
Ps 62: 7 en 8
Ps. 115: 2 en 4
Gz 465: 1 en 3 (Liedboek)
Ps 103: 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 544: 1, 2 en 3 (Opwekking)
1
Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.

2
Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.

3
In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

Gz. 465: 1 en 3 (Liedboek)
1
Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

3
Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet.
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet!
Wie komt tot U gevloden,
wien Gij geen redding biedt?
Gij laat de zondaar noden,
nog eer hij tot U vliedt.

Ps. 103: 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
2
Loof Hem, Die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond Zijn wegen,
op Israël Zijn zegen uitgestort.

3
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem Die niet voor altijd met ons twist,
Die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.