28 september 2018

Middagdienst 25 november 2018

Passage: Psalm 13 en 2 Korinthe 4:16-5:7
Dienstsoort:

Gz. 185: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)

Ps. 42: 2 en 3
Ps. 42: 5
Ps. 13: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)

Ps. 13: 4 (Liederenbundel Weerklank)

Ps. 43: 4 en 5

Gz. 185: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)

1
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij Zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Ps. 13: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)

1
Hoelang, o Heer, vergeet Gij mij?
En tot hoelang, mijn God, houdt Gij
Uw aangezicht voor mij verborgen,
blijf ik nog eenzaam in mijn zorgen?
Hoelang gaat Gij aan mij voorbij?

2
Hoelang, o Heere, zal mijn hart
nog zijn vervuld van zorg en smart?
Zie, vol ellende zijn mijn dagen.
Hoe lang zal mij mijn vijand plagen,
die in zijn overmoed mij tart.

3
Heer, antwoord mij, verlicht mijn oog,
dat ik niet inslaap in de dood!
Geef niet mijn vijand stof tot smalen.
Laat hem niet juichend zegepralen.
Val ik – zijn vreugde is zeer groot.

4
Toch, Heer, ik zal niet ondergaan,
op U blijft mijn vertrouwen staan.
Ik wil van Uw verlossing zingen
en danken voor Uw zegeningen:
Gij, Heere, hebt mij welgedaan.