10 maart 2018

Middagdienst 29 april 2018

Passage: Kolossenzen 2:20-3:11
Dienstsoort:

Tekst: Kolossenzen 3:1-3

Gz. 5: 1 en 3 (Enige gezangen)
Gz. 184: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 45: 1
Ps. 119: 1 en 8
Ps. 123: 1 (Nieuwe berijming)
Ps. 89: 7 en 8

Gz. 184: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
1
Wees gegroet, o eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Jezus Christus, Troost in alle smarten,
Zon der wereld, schijn in onze harten;
deze rustdag, U gewijd,
draagt Uw glans van heerlijkheid!

2
Op Uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af;
door Uw Heil'ge Geest met kracht gedreven
komen w' uit ons zondengraf.
Leer ons ’t leven van de aard' te derven,
in Uw kruisdood meegekruisigd, sterven;
en, herboren, opgestaan,
achter U ten hemel gaan.

Ps. 123: 1 (Nieuwe berijming)
1
Tot U, Die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, den Heer, tot Hij
ons weer genadig zij.