4 december 2016

Middagdienst 4 december 2016

Predikant:
Passage: Lukas 1:23-25
Dienstsoort:

Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Tekst: Lukas 1:25

Ps. 68: 3
Ps. 68: 5
Ps. 31: 17
Ps. 31: 19
Gz. 657: 4 (Nieuw Liedboek)
Gz. 117: 6 (Liedboek)
Gz. 150: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 657: 4 (Nieuw Liedboek)
4
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons Gz. mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Gz. 117: 6 (Liedboek)
6
Gij zwaarbeproefde schare
ten dode toe benard,
daar gaat een blijde mare,
o schrijf die in uw hart:
al drukt het kruis uw schouder,
al dooft het laatste licht,
uw Trooster en Behouder
staat voor uw aangezicht.

Gz. 150: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer ik bid U, blijf mij nabij.

2
'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God,
Die mens werd zoals wij.
U Die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met Uw volk;
tot de dag gekomen is
van Uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3
Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in Uw vergeving leef ik nu.

4
Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U Die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt u ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.