5 februari 2017

Middagdienst 5 februari 2017

Passage: Daniël 5
Dienstsoort:

Ps. 48: 3 en 4 (Nieuwe berijming)
Ps. 2: 1 en 6
Ps. 25: 8 en 7
Gz. 430: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 23: 1, 2 en 3
Gz. 151: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Psalm 48: 3 en 4 (Nieuwe berijming)
3
Wij loven, Heer, U in Uw huis,
ons hart is in Uw liefde thuis.
Gij Die Uw naam ons openbaarde,
Uw lof is tot het eind der aarde.
Recht is in Uw hand, o Heer,
Sion jubelt U ter eer.
Hoor hoe Juda's dochters zingen
bij de grootse rechtsgedingen,
waar Gij vonnis hebt gewezen.
Ja, Uw oordeel zij geprezen.

4
Komt, trekt verheugd om Sion heen,
en telt haar torens één voor één,
ziet hoe de bastions daar rijzen,
gaat door de zalen der paleizen.
Meldt het aan het nageslacht,
wat God heerlijk heeft volbracht;
ja, gij zult uw kind'ren leren:
deze God is onze Heere;
nimmer zal Hij van ons scheiden,
tot de dood blijft Hij ons leiden.

Gezang 430: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

2
Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

3
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Gezang 151 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht,
gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht,
bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

2
Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

3
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U Die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U Die mij hebt voortgeleid.