5 oktober 2017

Middagdienst 5 november 2017

Passage: Psalm 119:105-112

Tekst: Psalm 119:105

Ps. 138: 1 en 2
Ps. 33: 1 en 2
Gz. 171: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 119: 45, 53 en 65
Ps. 56: 5
Gz. 179: 1, 4 en 5 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 171: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Heere Jezus, om Uw Woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3
O Gij Glans der heerlijkheid,
Licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor Uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Gz. 179: 1, 4 en 5 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Woord, voor ons geschreven,
door God ingegeven,
brief aan ons gericht,
wie uw boodschap lezen,
worden onderwezen,
zien Gods aangezicht.
Steeds zijt gij ons heel nabij,
rijke, onvermoede schatten
blijkt gij te bevatten.

4
Woord van den beginne,
Woord dat overwinnend
door de wereld gaat,

zie vervolgden vluchten,
hoor gevang'nen zuchten,
schenk hen rust en raad.
Woord zo goed, geef nieuwe moed,
leer hen in een vast vertrouwen
weer de handen vouwen.

5
Licht op onze paden,
norm voor onze daden,
lamp voor onze voet,
wil in ons ook werken,
dagelijks ons sterken
met het brood dat voedt.
Woord, geschied, word stem en lied,
laat in lofzang heel ons leven
op u antwoord geven.

Download bestanden Noten