5 oktober 2017

Morgendienst 5 november 2017

Predikant:
Passage: Mattheüs 28:16-20, Handelingen 13:2-3, Handelingen 21:17-20a, Romeinen 1:8-12 en Filippenzen 4:10-20
Dienstsoort:

Thema: Zending anno 2017

Ps. 71: 2
Ps. 71: 17
Gz. 136: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 451: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 66: 8
Gz. 313: 1, 4 en 7 (Liedboek)
Ps. 67: 1 en 2 (Nieuwe berijming)

1
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
(2x)

2
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij,
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
(2x)

3
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
(2x)

Gz. 451: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Vertel het aan de mensen
wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen
wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen
dat Jezus leeft;
vertel het aan de mensen.

2
Want iedereen moet weten
wie liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet weten
wie vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet weten
dat Jezus leeft.
Iedereen moet weten.

Gz. 313: 1, 4 en 7 (Liedboek)
1
Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in Uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

4
Open overal de poort,
Heer, voor Uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor Uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

7
Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van Uw naam.
Erbarm U, Heer.

Ps. 67: 1 en 2 (Nieuwe berijming)
1
God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van Zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde
elk Uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van Uw heil erkent.

2
De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde,
die Uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Download bestanden Noten