8 april 2018

Middagdienst 6 mei 2018

Passage: Jeremia 23:1-8 en Filippenzen 2:1-11
Dienstsoort:

Ps. 146: 1 en 8
Gz. 275: 1, 2 en 5 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 98: 1 en 2
Ps. 2: 6 en 7
Ps. 72: 1 en 10
Gz. 460: 1, 2 en 5 (Liedboek)

Gz. 275: 1, 2 en 5 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren.
Komt allen te saam, Ps.zingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Heere.

2
Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij Die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn Woord u gegeven.

5
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van Zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Gz. 460: 1, 2 en 5 (Liedboek)
1
Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in Zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2
Looft Hem als uw vaad'ren deden,
eigent u Zijn liefde toe,
want Hij bergt u in Zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

5
Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, Die het al bewoog!