8 mei 2016

Middagdienst 8 mei 2016

Passage: Handelingen 1:4-12 en Openbaring 5:1-14
Dienstsoort:

Tekst: Efeze 1:20b-23
Thema: Koningsdag

Ps. 99: 1, 2 en 3 (Nieuwe berijming)
Ps. 21: 1 en 2
Ps. 21: 5
Ps. 110: 1 en 2
Ps. 96: 1 en 9
Gz. 460: 1 en 3 (Liedboek)

Ps. 99: 1, 2 en 3 (Nieuwe berijming)
1
God is Koning, Hij
sticht Zijn heerschappij.
Volken hoort Zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
Die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor Zijn vermogen.

2
God, Die recht gebood,
is in Sion groot;
van Zijn troon belacht
Hij der volken macht.
Hoog en zeer geducht,
heilig en doorlucht
is Uw naam, o Heere;
laten zij die eren!

3
Niet op bruut geweld
hebt G' Uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt:
Ik bemin het recht.
Onder Uw beleid
heerst gerechtigheid;
Uw verbond heeft leven
aan Uw volk gegeven.

Gz. 460: 1 en 3 (Liedboek)
1
Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in Zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

3
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
Die het licht is in de nacht.