9 april 2017

Middagdienst 9 april 2017

Passage: Lukas 4:16-32 en Lukas 23:33-38
Dienstsoort:

Catechismus zondag 12

Gz. 147: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 72: 1 en 2
Ps. 64: 9 en 10
Ps. 110: 1, 2 en 4
Ps. 2: 4 en 7
Gz. 446: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek)

Gz. 147: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Is dat, is dat mijn Koning,
dat aller vaad'ren wens,
is dat, is dat Zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw de mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen,
dat riet, die doornenkroon,
lijdt Hij die spot, die slagen,
Hij, God, Uw eigen Zoon?

2
Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en die hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon;
ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden,
Hem al die jamm'ren aan.

3
O Jezus, Man van smarten,
Gij aller vaad'ren wens,
herinner aller harten
't aandoenlijk: "Zie den Mens!"
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
't is al voor mij geschied!

Gz. 446: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek)
1
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in 't oor,
Uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2
Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3
Mijn Herder en mijn Held, mijn Vriend,
mijn Koning en Profeet,
mijn Priester Die mijn schuld ontbindt,
mijn Weg waarop ik treed;

4
al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.