Verbonden op weg, toeleven naar Pasen

Samen iets doen of beleven is best ingewikkeld in deze tijd.
Toch kan er echt contact zijn met de ander!
Soms is een gedeelde vraag of interesse al genoeg.

Pasen staat voor de deur, een feest van Hoop. Daar gaat een verhaal aan vooraf, waar we in de kerk bij stilstaan: het lijdensverhaal van Jezus. Een eenzame weg in een verwarde wereld. Wie kon wie vertrouwen en wat betekent vriendschap in de diepste diepte? Waar spreekt de hoop en wie geeft uitkomst in de godverlatenheid.

Misschien spelen deze en andere vragen juist nu wel heel erg voor u en jou. Verrijkend om dit samen met iemand te doen en op te trekken in deze week. Dit kan door je op te geven via  l.voskamp@solconmail.nl, dan word je gekoppeld aan een maatje met wie je samen elke dag een podcast kunt beluisteren en doorspreken, of samen een kop koffie kunt drinken, een wandeling maken of een ander mooi idee om samen op weg te gaan naar Pasen. Op Paaszondag vieren we dit feestelijk in een dienst om 10.00 uur die online mee te beleven is.

Samen met andere kerken in Den Haag organiseert de Bethlehemkerk ook een Paaschallenge: een wandeling die op eigen gelegenheid gemaakt kan worden langs de ‘plekken’ uit het Paasverhaal.

Een hartelijke groet van de mensen van de Bethlehemkerk

Inspiratie

Podcast samen luisteren

De dagelijkse podcast in de Stille Week is een mooie aanleiding om samen met anderen te luisteren.

Open Kerk in de Stille Week

Als er ergens ruimte te vinden is dan is het in de kerk. De ruimte om stil te zijn, te ontmoeten, na te denken, een kaars aan te steken. Laat je even optillen door de muziek. Het verhaal van lijden en verlossing heeft relevantie voor iedere tijd. Ook in onze tijd.

  • Maandag, dinsdag en woensdag van 19.30-20.30 uur met live muziek
  • Donderdagochtend van 9.30-11.00 uur
  • Zaterdag van 11.00-16.00 uur

In beweging

Een walk&talk
Samen een wandeling maken. Ontspannen, elkaar beter leren kennen. Doorpraten over de podcast.

In contact

Om met elkaar toe te leven naar het Paasfeest zijn er diverse mogelijkheden om het onderling contact te vergroten. Schrijf elkaar bijvoorbeeld wat het meditatiefje van de dag vandaag met je deed. Stuur elkaar je antwoord op de vraag en bevraag elkaar hierop bij een kop koffie of thee. Op Witte donderdag is er de mogelijkheid om samen thuis het avondmaal mee te vieren. Of ervaar samen een Oekraïense beleving:

Maandag 29 maart

Schriftgedeelte Markus 14: 27-31

Jezus kondigt zijn lijden, sterven en opstanding aan. Petrus overschat zijn eigen geloofskracht en zegt/belooft stoer dat hij –zelfs al zullen anderen Jezus verlaten- Jezus trouw zal blijven.

Thema: Vooruitziende blik van Jezus, zelfoverschatting van Petrus.

Dinsdag 30 maart

Schriftgedeelte Markus 14: 32-42

Gethsemane, Jezus neemt zijn drie intimi mee en laat iets van zijn angst en zwakheid zien. Hij gaat in gebed, de discipelen vallen telkens in slaap.

Thema: Hier blijven, waken, bidden en vechten tegen de slaap.

Woensdag 31 maart

Schriftgedeelte Markus 14: 66-72

In dit gedeelte vindt plaats wat Jezus wat betreft Petrus (zie maandag) heeft aangekondigd: verloochening. Petrus draait zich steeds vaster in zijn ontkenning van het ‘bij Jezus horen’.

Thema: Verloochening en bittere tranen.

Donderdag 1 april

Schriftgedeelte Markus 15: 21-24

In de persoon van Simon komen we iemand tegen die –ongedacht- bij het kruisdragen van Jezus betrokken wordt.

Ook is er op Stille Donderdag een Avondmaalsviering om 18.30 uur, waarvoor u zich kan opgeven. Er is ook een online-viering om 20.00 uur.

Thema: Voorbijganger wordt deelnemer.

Vrijdag 2 april

Schriftgedeelte Markus 15:34-41

Jezus schreeuwt het uit aan het kruis: Waarom hebt U mij verlaten? en geeft (actief!) Zijn geest.

Thema: Positief sterven en toegang tot God.

Zaterdag 3 april

Schriftgedeelte Markus 15: 42-47

We lezen over Jozef van Arimathea die om het lichaam van Jezus vraagt en Jezus –in fijn linnen- begraaft.

Thema: Hoopvol geloven in doodse dagen.

PaasChallenge

PaasChallenge 2021 ‘De weg door Jeruzalem’

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen. Speel jij het spel helemaal uit?

Van 29 maart t/m 3 april kun je dit avontuurlijke QR-codespel meemaken in de wijk Segbroek. Deze wandeltocht van ongeveer een uur is geschikt voor alle leeftijden. Personen van 13 jaar en ouder kunnen coronaproof meedoen in groepjes van twee personen of met meerdere personen uit één huishouden.

Voor deze wandeltocht heb je nodig:

  • Een smartphone (voldoende opgeladen, powerbank, voldoende data);
  • Een QR scan app op smartphone;
  • Oortjes om te luisteren naar het audioverhaal;
  • Een pen.

Contact: paaschallengesegbroek@gmail.com