info@bethlehemkerk-denhaag.nl
maart 9, 2019

Middagdienst 17 maart 2019

Passage: Mattheüs 25:31-46
Dienstsoort:

Gz. 139: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 119: 44 en 49 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 67: 2
Ps. 25: 2, 3 en 4
Ps. 37: 2
Gz. 144: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 139: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2
Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van smarte,
Koning der Joden Die de dood verdreef.

3
Jezus, de haard van Uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Ps. 119: 44 en 49 (Liederenbundel Weerklank)
44
Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond,
laat Uw beloften heel mijn leven schragen.
Beschaam mij niet, ik hoop op Uw verbond,
bevestig mij, dat mijn verlossing dage.
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond
de vreugde van Uw wet in 't harte dragen.

49
Hoe wonderbaar is Uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer Uw heilig woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
Uw kennis maakt onkundigen ervaren.

Gz. 144: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door
Zijn liefd' en kracht.

2
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door
Zijn liefd' en kracht.

3
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, Die onze zonden droeg.

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door
Zijn liefd' en kracht.

4
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door
Zijn liefd' en kracht.

X

Wachtwoord vergeten?

Meld je aan

Herstel wachtwoord

Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.