Valentijn 2015

Dit jaar wordt net als vorig jaar door Stichting de Haven een Valentijnsactie georganiseerd voor de vrouwen in de raamstraten in
Den Haag. Vorig jaar kregen de vrouwen in de straat een flesje parfum, met daaraan een pakkende boodschap over Gods liefde.
Dit jaar is gekozen voor een bodylotion.
Wilt u als ook de boodschap van Gods liefde brengen in de donkere plekken van deze wereld? U kunnen hierbij helpen door:
• het aanschaffen van een bodylotion van 10 euro of meer (graag inleveren op zondag 8 februari in de ontmoetingsruimte);
• het helpen met inpakken van de cadeaus bij Stichting de Haven;
• een financiële bijdrage te geven om de kosten te dekken;
• aanwezig te zijn bij de avond na de actie op zaterdag 14 februari, waarbij we met elkaar samen te komen om voor de vrouwen te bidden en meer te horen van het werk van Stichting de Haven.

Actie Kerkbalans 2015: draag dankbaar uw financiële steentje bij!

Hartelijk dank voor de reeds ontvangen toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2015. Vandaag is het alweer de laatste aangekondigde gelegenheid om uw schriftelijke toezegging in de daarvoor bestemde doos in de ontmoetingsruimte te deponeren. Vooruit, we laten de kerkbalansdoos nog een weekje langer staan. In plaats van schriftelijk kunt u uw kerkelijke bijdrage ook digitaal toezeggen en leveren via http://site.skgcollect.nl/85/doel/1135/kerkbalans-2015.html. Vandaag na de morgendienst zijn er kerkrentmeesters in de ontmoetingsruimte aanwezig voor uw eventuele vragen over de kerkelijke bijdrage en het lidmaatschap
van onze gemeente.

Middagdienst

Het thema van de leerdienst vanmiddag is ‘Waarom zou ik in God geloven? Het valt immers toch niet te bewijzen dat Hij bestaat.’ Een vraag die u uzelf waarschijnlijk ook wel eens stelt. Het zou ook zomaar kunnen dat u het om u heen hoort. In de preek gaat dominee Vogelaar hierop in. In de hoop dat u er zelf wat aan heeft, maar ook iets meer toegerust bent voor het gesprek met anderen.

Verdiepingsavond Van Bethlehemkerk naar Bagdad: Geloofshelden in het Midden-Oosten

Op donderdag 5 februari om 20.00 uur vindt in Eltheto een verdiepingsavond plaats. Dit keer kijken we nog wat verder over de grens van onze eigen kerkmuren. Het thema van deze avond is Geloofshelden in het Midden-Oosten. Door de gruwelijkheden die momenteel in Irak en Syrië plaatsvinden, is er veel aandacht in de media voor christenen in het Midden-Oosten. Maar wat weten we nu echt over onze broeders en zusters daar? Hoe is het christendom daar ontstaan? Welke verschillende stromingen zijn er? In welke mate is de geloofsbeleving vergelijkbaar met het het ‘christen zijn’ zoals we dat in Nederland kennen? Enkele christenen die uit deze regio afkomstig zijn, vertellen over hoe zij invulling geven aan hun geloof en gaan ook uitgebreid in op de zeer benarde actuele situatie van christenen in het Midden-Oosten.
U bent allemaal van harte welkom!