Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad heeft zich afgelopen donderdag beraden over de invulling van de komende vacatures en daarbij de aanbevelingen vanuit de gemeente betrokken. Het resulteerde in de verkiezing van een vijftal broeders. Hun namen worden zondag in de diensten afgekondigd en daarna ook gepubliceerd in de gemeenteapp. Daarnaast heeft de kerkenraad vier broeders herbenoemd voor een nieuwe termijn: Teun Spaans (ouderling voor het ouderenpastoraat), Leendert Klokkenburg (ouderling-kerkrentmeester), Patrick Vogelaar (pastoraal ouderling) en Nico van Aken (diaken). U kunt schriftelijk bij de scriba bezwaar maken tegen de gevolgde procedure en/of tegen de (her)bevestiging van de verkozen broeders. De kerkenraad vraagt u deze broeders te gedenken in uw voorbede.