info@bethlehemkerk-denhaag.nl

Nieuwsbericht

Avonduur Aanbidding – 20 januari

Ook in 2019 is er weer Avonduur. De eerste avond is zondag 20 januari. In dat uur aanbidden we God door middel van muziek en is er een korte overdenking van dominee Foppen. De liederen zijn gekozen rondom het thema ‘aanbidding als wierook’ . Wanneer we Gods lof zingen, is dit een vorm van het vervullen van de priesterdienst in de tempel: een liefelijke geur opzenden. We zingen onder begeleiding van een band liederen van Sela, Michael W. Smith, Opwekking, Psalmen voor nu, Rend Collective etc. De avond is in Eltheto om 19.30 uur.

Ouderen- en alleengaandenmiddag – 16 januari

Woensdag 16 januari is er een ouderen- en alleengaandenmiddag. Dominee Pieter Weeber houdt een presentatie over het thema ‘In de voetstappen van Paulus’. Om 13.45 uur is er een kopje thee en om 14.00 uur start de bijeenkomst.

Focustraject

Focustraject

In de ontmoetingsruimte liggen de werkboekjes en handleidingen voor het vierde blok van het Focustraject klaar om meegenomen te worden. In de werkboekjes zit een briefje met daarop de gegevens hoe de boekjes betaald kunnen worden. De handleidingen zijn gratis en zijn vooral bedoeld voor de huiskringleiders. Verder ligt er ook het materiaal voor de kinderen en jongeren van de gemeente. Een stapel voor de groep 3, 4 en 5 jaar, een stapel voor de groep 6, 7 en 8 jaar, een stapel voor de groep -16 jaar en een stapel voor de groep +16 jaar. De kosten van deze boekjes zijn 3,50 euro. De vraag aan de ouders van de kinderen en jongeren die de boekjes gebruiken op club en catechese is om dit bedrag over te maken naar op rekening NL50INGB0004071859 ten name van Missionaire Commissie Herv. Gemeente Bethlehemkerk onder vermelding van Focus. Er zijn extra boekjes besteld voor de groep 6, 7 en 8 jaar en de groep -16 jaar. Deze worden komende week geleverd door de IZB. Als de leiding van de groepen die dit materiaal gebruiken, contact opneemt met dominee Vastenhoud, dan zorgt hij er voor dat ze op tijd op de juiste plaats zijn zodat er mee gewerkt kan worden tijdens de eerstkomende clubavond.

Planning Focusdiensten vierde blok

Voor de eerste drie maanden van 2019 staan er weer enkele Focusdiensten rondom het thema ‘de gemeente van Jezus’ gepland volgens onderstaand schema:

13 januari – 10.00 uur – ds. E.K. Foppen

Efeze 4:1-6;11-16 – Eenheid en verbondenheid

3 februari – 10.00 uur – ds. E.K. Foppen

Psalm 84 – Verlangen en verwachting

17 februari – 10.00 uur – ds. L. Wüllschleger

Romeinen 12:9-18 Liefde en echtheid

3 maart – 10.00 uur – ds. E.K. Foppen

Lukas 14:1-14 – Gastvrijheid en openheid

17 maart – 10.00 uur

Mattheus 25:31-46 – Dienen en delen

Startzondag 16 september

Op zondag 16 september 2018 houden we na de ochtenddienst de
startzondag. Na de dienst drinken we koffie en thee, gebruiken een
gezamenlijke maaltijd om daarna te kiezen uit verschillende
programma’s. Bijvoorbeeld wandelen, crea, zingen of gespreksgroepen.
Voor de kinderen is er ook een programma.

De middagdienst begint om 15.00 uur.

We nodigen iedereen van harte uit om mee te doen.

Locaties Nacht van Gebed 1 op 2 juni 2018

De Nacht van Gebed van Open Doors, dat gehouden wordt van 1 op 2 juni aanstaande, zal niet plaatsvinden in de Bethlehemkerk.

U kunt hiervoor wel terecht op één van de volgende locaties zie; Nacht van Gebed locaties

Tweede Pinksterdag GEEN kerkdienst

Op Tweede Pinksterdag, 21 mei aanstaande, zal er geen kerkdienst plaatsvinden.

Link! met Open Doors – 18 maart

Vanavond is er na de middagdienst weer een Link!-avond. Alle jongeren van 15 tot en met 18 jaar worden van harte uitgenodigd. Uiteraard wordt er eerst met elkaar gegeten. Daarna staat het onderwerp vervolgde christenen centraal. Twee medewerkers van Open Doors vertellen over de reizen die zij hebben gemaakt en indrukwekkende verhalen die zij hebben gehoord. Hier leren we van en worden we bewust wat er speelt elders in de wereld, om ons zo ook verbonden te voelen met christenen wereldwijd.

Mw. C.M. van Vliet-Goosens overleden

Op 6 maart is Mw. C.M. van Vliet-Goosens overleden, moeder van Else Koning-van Vliet, gewoond hebbend Van Vredenburchplantsoen 1. Op zaterdag 10 maart zal er om 13:00 uur in het Uitvaart Diensten Centrum Delft, Mozartlaan 674 te Delft, een korte afscheidsplechtigheid zijn, waarna er gelegenheid is om de familie te condoleren. De begrafenis vindt op een later tijdstip in besloten kring plaats.

Wij wensen de nabestaanden van harte Gods nabijheid en kracht bij het verwerken van dit verlies.

Gemeenteweekend 6-8 april in Helvoirt

Vrijdagavond 6 april tot en met zondagmiddag 8 april hopen we met zoveel mogelijk mensen uit de Bethlehemkerk een onvergetelijk weekend te beleven op een unieke locatie in Brabant. Het belooft een inspirerend weekend te worden voor jong en oud waarin het thema ‘Feest van genade’ centraal staat. Er zullen lezingen zijn, workshops, sport- en spelactiviteiten en er is ruim voldoende tijd om te ontspannen. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om dit thema samen invulling te geven! We verblijven in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. Opgeven kan achterin de kerk en via het aanmeldformulier. U kunt ook een mail sturen naar gemeenteweekend@bethlehemkerk-denhaag.nl. Voor meer informatie klikt u hier.

X

Wachtwoord vergeten?

Meld je aan

Herstel wachtwoord

Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.