info@bethlehemkerk-denhaag.nl

Nieuwsbericht

Joah geboren

Op zaterdag 16 maart in bij Daniël en Annemarie Wakum een zoon geboren: Joah Gerzon. Zijn roepnaam is Joah. Van harte gefeliciteerd met dit geschenk van onze Heere God.

Versterking internetteam

Bij het internetteam is men door de verhuizing van één van de teamleden op zoek naar iemand die de uitzending in de middagdienst wil helpen verzorgen. Vindt u het leuk om gemiddeld eens per drie weken live de middagdienst uit te zenden via de website en heeft u enige computerkennis? Meldt u zich dan aan bij Joop Quist.

Vrouw,nu – Theaterverhaal ‘De schemering tegemoet’ – 5 april

Een verhaal verteld en gezongen in een theatrale setting, over kijken, zien en gezien worden. Laat je verrassen, meenemen, verwonderen, spiegelen en doe nieuwe inzichten op. Want dat is wat verhalen doen! Het verhaal van de ander doet herkennen, verbindt en helpt in de zoektocht naar de betekenis van ons leven. Daarom is het voor man, vrouw en alle leeftijden geschikt.

Kom op vrijdag 5 april naar Eltheto. De inloop is vanaf 20.00 uur en er is een borrel na afloop. De entree is 5 euro per persoon. Aanmelden kan via vrouw.nu apenstaartje solcon.nl.

Seniorenbijbelkring – 20 maart

Woensdag 20 maart om 14.30 uur is de laatste Seniorenbijbelkring van dit seizoen. Dominee Foppen verzorgt deze middag. We mogen terugzien op een seizoen met goed bezette en leerzame middagen.

Schoonmakers gezocht

Voor de wekelijkse schoonmaak van de kerk en Eltheto zijn we (nog steeds) dringend op zoek naar twee gemeenteleden die enkele uren eens in de twee weken mee willen helpen. Zo maken vele handen licht werk en blijft alles schoon genoeg voor alle activiteiten. U kunt meer informatie krijgen bij de koster Johan Quist of bij één van de kerkrentmeesters.

Stoppen bijdragen BvdB2.0

Een groot aantal gemeenteleden heeft jarenlang éénmalig of periodiek bijgedragen aan Brood voor de Buurt en Brood voor de Buurt2.0. De IZB en de kerkenraad willen u hiervoor hartelijk dankzeggen. Dankzij uw bijdragen is de begroting van BvdB2.0 altijd sluitend geweest; En dat vijf + drie jaar lang! Nu dominee Vastenhoud vertrekt en Brood voor de Buurt2.0 wordt beëindigd, kunnen de periodieke bijdragen ook worden beëindigd. Wilt u deze betalingsopdracht zelf stoppen bij uw bank? Voor hulp of meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: financien@bethlehemkerk-denhaag.nl.

Binnenkort start de fondsenwervingscommissie vanuit de planvorming Missionair Meer Mogelijk. Hierbij wordt de gemeente benaderd voor een (financiële) bijdrage.

Alphacursus

De volgende Alphacursus start op woensdag 8 mei. Dat duurt nog wel enkele weken, maar toch nu al de vraag om mensen uit uw omgeving hierop attent te maken. De Alphacursus is bedoeld om hen kennis te laten maken met de betekenis en de inhoud van het christelijk geloof. Door rond te kijken in je eigen netwerk naar mensen die daar voor open staan, ben je ook een zoutend zout en een lichtend licht. De cursus bestaat uit 10 avonden die telkens om 18.45 uur starten in Eltheto met een warme maaltijd. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met missionair ouderling Ruud van Veen.

Paasles voor de kinderen

In de week voorafgaand aan Pasen staat de Bethlehemkerk weer open voor scholen die een les willen bijwonen over Pasen. Veel kinderen uit de buurt weten niet (meer) wat Pasen inhoudt en daar willen we graag wat aan doen. We nodigen daarom scholen uit om naar de kerk te komen om daar een les over Pasen te volgen. Vorig jaar hebben ruim 400 kinderen een Paasles gevolgd. De Paasles voor de kinderen begint met een korte rondleiding door de kerk. Daarna wordt door middel van een multimediapresentatie de geschiedenis achter het Paasfeest duidelijk gemaakt. Dan volgt het Paasverhaal, dit wordt verteld. Er is ook een muzikale bijdrage en een creatieve verwerking. De lessen zijn op maandag 15 t/m woensdag 17 april. Afgelopen week zijn de uitnodigingsbrieven naar de scholen de deur uitgegaan. De hoop is dat veel scholen gehoor geven aan de uitnodiging. Deze lessen kunnen niet draaien zonder vrijwilligers. Daarom een oproep aan u: Wilt u één of meerdere keren als vrijwilliger meedoen? Een vrijwilliger gaat met een klein groepje kinderen de kerk door om hen het één en ander te laten zien. U krijgt hiervoor nog een uitgebreide instructie op papier. U kunt zich na de dienst opgeven door middel van het invullen van intekenlijsten in de ontmoetingsruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ouderling Jan Boer.

Jeugdkamp

Het jeugdkamp (7-13 jaar) gaat ook dit jaar gelukkig door. De jeugd gaat van 22 t/m 26 juli met elkaar een fantastische week beleven in de buurt van Someren, op de grens van Brabant en Limburg. Binnenkort volgt alle informatie over het aanmelden. Houd de nieuwsbrief goed in de gaten! De contactpersonen voor het jeugdkamp zijn Michiel en Annemarie Pronk en Reinier Vastenhoud.

Jeugdkamp

Het jeugdkamp (7-13 jaar) gaat ook dit jaar gelukkig door. We gaan van 22 t/m 26 juli met elkaar een fantastische week beleven in de buurt van Someren, op de grens van Brabant en Limburg. Binnenkort volgt alle informatie over het aanmelden. Houd de nieuwsbrief goed in de gaten! De contactpersonen voor het jeugdkamp zijn Michiel en Annemarie Pronk en Reinier Vastenhoud.

X

Wachtwoord vergeten?

Meld je aan

Herstel wachtwoord

Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.