Praktische zaken & programma tweede zomermiddagdienst Grote Kerk – zondag 2 juli 2023

Aansluitend op de eerdere berichtgeving over de drie pilotmiddagen in de Grote Kerk delen we graag nog een keer het programma.

De middagdienst vandaag is in de Grote Kerk. In de Bethlehemkerk is er dan dus geen dienst!

14.00-16.30 uur   Openstelling Grote Kerk

15.30 uur              Muziek – Aarnoud de Groen (orgel) en Sae-jeong Kim (Sopraan)

16.00 uur              Ontmoeting – koffie, thee en fris

16.30 uur              Viering – middagdienst van ongeveer een uur onder leiding van dominee Bos

17.30 uur              Einde

Nog even wat praktische zaken:

  • Er is tijdens de viering oppas voor de kleinsten in de Van Assendelftkapel.
  • Er is geen rechtstreekse uitzending via de livestream. We hopen wel de dienst op te kunnen nemen en later online te zetten. De dienst van twee weken geleden staat online!
  • Tijdens de viering laten we deur van de kerk open voor bezoeker. We vragen hen dan in stilte de kerk te bekijken of aan te sluiten bij de viering. Hoe dat in de praktijk gaat, is afwachten. We vragen u als gemeentelid uiteraard om een vriendelijke en open houding aan te nemen. Wellicht is er gelegenheid voor een praatje of mooi gesprek!
  • De entree is via de stadsingang aan de kant van het oude stadhuis en/of toreningang.

Natuurlijk hopen we ook op een mooie opkomst van gemeenteleden! Wat zal er een getuigenis van uitgaan naar onze stadsgenoten en andere bezoekers van de binnenstad als zij zien dat de kerk niet iets uit het verleden is of een mooi oud gebouw, maar een levende gemeenschap van Christus anno 2023! Daarvoor vragen wij ook uw voorbede. De volgende zondagmiddagopenstelling staat gepland op 27 augustus. Dat is tevens onze startzondag.