Activiteiten na de vakantie

Het duurt nog even, maar we willen toch al wijzen op twee activiteiten die net na de periode van schoolvakantie plaatsvinden. De eerste is de gebruikelijke startzondag van onze Bethlehemkerkgemeente op zondag 27 augustus. Die begint in de Bethlehemkerk en wordt na de morgendienst voortgezet in de Grote Kerk.

Verder is er op dinsdag 12 september, een week voor Prinsjesdag, een gebedsdienst gepland voor met name ons parlement en onze (demissionaire) regering. Deze Kroonbede wordt 20.00 uur gehouden in de Waalse kerk aan het Noordeinde. Het organiserende comité wijst erop dat na de val van het kabinet en in aanloop naar de verkiezingen in november dit gebed meer dan ooit nodig is. Noteer het vast in uw agenda!