Bijbelstudiekring ‘Over geloof en wetenschap’ zondag 12 november

Zondag 12 november komt de Bijbelstudiekring ‘Over geloof en wetenschap’ weer samen. Wat is dit voor kring? Een kring van en voor jongvolwassenen die samen met dominee Foppen de Bijbel leest. Deze avond is er opnieuw een interessant thema. Hoe zit het met leven na de dood? De Bijbel spreekt over eeuwig leven, over een verheerlijkt lichaam… We lezen uit 1 Korinthe 15. We komen bij elkaar in de ronde zaal van de Bethlehemkerk. Vanaf 19.45 uur is er inloop en we beginnen om 20.00 uur. Ben je nog niet eerder geweest? Welkom!