Jongerendienst en kringdienst ‘Een boog in de wolken’ – zondag 3 december

Zondagmiddag 3 december is er weer een jongerendienst. Deze keer valt de jongerendienst samen met de voorbereiding van de huiskringen. We lezen verder over Noach en staan in het bijzonder stil bij de regenboog, een zichtbaar teken van God. Dominee Bos las onlangs over een vader die zijn kinderen trakteerde, telkens wanneer zij een regenboog zagen. Alsof het elke keer een beetje feest is als die boog verschijnt. We gaan samen op zoek naar de betekenis van deze boog in de wolken. Wat maakt het voor verschil of je de regenboog alleen ziet als een natuurverschijnsel of als een teken van God? En waarom geeft God dit teken? Zou Noach het misschien nodig hebben gehad? Wanneer heb jij eigenlijk een teken nodig? En nog iets: Veel jongeren blijken last te hebben van klimaatstress; ze zijn somber over de toekomst van deze wereld. Zou het verhaal van Noach iets kunnen doen tegen deze stress? We zien uit naar een hoopvolle dienst voor iedereen! En natuurlijk genieten we deze dienst van het zingen met de jongerenband. Misschien zie jij/ziet u de komende week een mooie regenboog. Maak een foto en stuur deze naar blk-beamerteam@outlook.com. We laten in de dienst de foto’s zien!