Voorbereidingsweek Heilig Avondmaal

Zondag 25 februari vieren we het Heilig Avondmaal. In de voorbereiding worden we onder meer opgeroepen om te onderzoeken of er binnen de gemeente iets is dat een goede Avondmaalsviering in de weg kan staan. Wanneer u denkt dat dat het geval is en u dit met de kerkenraad wilt bespreken, verzoeken we u om uiterlijk maandag 19 februari contact op te nemen met uw wijkouderling om een afspraak te maken.

Daarnaast is er woensdag 21 februari van 20.00 tot 21.00 uur een bezinningsuur in de ronde zaal. De avond wordt verzorgd door pastoraal ouderling Gerard Metske en biedt ruimte voor gebed, bezinning en bemoediging. Laten we, ook al is het voorjaarsvakantie, een uur vrijmaken om ons gezamenlijk voor te bereiden op de ontmoeting met God in het Heilig Avondmaal. We hopen komende woensdagavond veel gemeenteleden te mogen verwelkomen!