Betaling kerkblad

In verband met hoge kosten van betalingsverkeer is het abonnementsgeld van Ons kerkblad voortaan uitsluitend te voldoen via de wijkkas van de Bethlehemkerk: NL73INGB0003461703. Het abonnementsgeld bedraagt nog steeds € 15,- voor een digitaal abonnement en € 25,- voor een papieren versie.