Bevestiging ambtsdrager en pastoraal medewerker

Op zondag 24 maart hopen we in de morgendienst broeder Fred van der Zwan te bevestigen als ouderling voor het ouderenpastoraat. In diezelfde dienst wordt zuster Carlien Buis ingeleid/bevestigd als pastoraal medewerker. Zij volgt zuster Tineke Hendrikse op die 24 maart afscheid neemt als pastoraal werker. Na 22 jaar Bethlehemkerk verhuist Tineke binnenkort naar Dordrecht. Zoals gebruikelijk, is er na de dienst gelegenheid om hen alle drie met een handdruk te verwelkomen c.q. uit te zwaaien. En vergeet u ook niet om Fred, Carlien en Tineke in uw voorbede te gedenken!