15 november 2015

Morgendienst 15 november 2015

Passage: Romeinen 5:1-11
Dienstsoort:

Tekst: Romeinen 5:3-5
Thema: Wij roemen in de verdrukking! Hoe kan dat?

Gz. 178: 7 en 8 (Hervormde Bundel)
Ps. 91: 1
Ps. 119: 36
Ps. 42: 4 en 5
Ps. 18: 9
Ps. 43: 4 en 5
Gz. 244: 3 en 4 (Hervormde Bundel)

Gz. 178: 7 en 8 (Hervormde Bundel)
7
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

8
Maar wat lot, ‘t zij dood of leven,
smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrinden,
bitt're haat van kwaadgezinden,
hoogte, diepte, vreugd of rouw,
niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Gz. 244: 3 en 4 (Hervormde Bundel)
3
Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit Zijne macht beperken?
't Heelal staat onder Zijn gebied!
Wat Zijne liefde wil bewerken,
ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

4
Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heeren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten,
en wij, wij zijn in 't Vaderland!