14 april 2017

Avonddienst Goede Vrijdag 14 april 2017 19.30 uur

Predikant:
Passage: Lukas 23:44-48
Dienstsoort:

Thema: Veilig in de handen van de Vader

Ps. 52: 7
Blute nur (J.S. Bach – Mattheus Passion) door Anniemieke van der Zwan
Gz. 100: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 31: 4 en 17
Gz. 460: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 438: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 100: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
Die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielenood,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar Uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

2
Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor'ne, te bevrijden,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij u daarvoor dank en eer!

3
Heer, Verzoener van mijn zonden,
Heiland, Die mij hebt gezocht,
Die mijn boeien hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren:
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

4
Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,
voor Uw bitt're bange nood,
voor Uw heilig, biddend strijden,
voor Uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Gz. 460: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Op U alleen, mijn Licht, mijn Kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij Uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste Rots, mijn Fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2
U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door Uw bloed, Uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

3
Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Gz. 438: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Heerlijk is Uw naam,
heerlijk is Uw naam,
hoog verheven en vol van kracht.
Heerlijk is Uw naam.
Jezus, Jezus.
Heerlijk is Uw naam.

2
Heilig Lam van God,
heilig Lam van God,
Dat de zonde der wereld droeg.
Heilig Lam van God.
Jezus, Jezus.
Heilig Lam van God.

3
Waardig bent U, Heer,
waardig bent U, Heer,
alle macht en heerlijkheid.
Alle lof en eer.
Jezus, Jezus.
Waardig bent U, Heer.