11 januari 2018

Middagdienst 11 februari 2018

Passage: Micha 7:1-20
Dienstsoort:

Ps. 62: 1 en 5
Ps. 103: 1, 2 en 7
Ps. 27: 5
Ps. 27: 7
Gz. 212: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 33: 11
Gz. 460: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 212: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.

Laat de zon van Uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

2
U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.

Laat de zon van Uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

3
U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.

Laat de zon van Uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

Gz. 460: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Op U alleen, mijn licht en kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij Uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2
U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
Die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door Uw bloed, Uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

3
Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.