11 januari 2018

Morgendienst 11 februari 2018

Passage: Jesaja 40:1-2
Dienstsoort:

Gz. 153: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 40: 4 en 5
Ps. 51: 4
Gz. 389 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 154: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 71: 16 en 17
Ps. 85: 1 en 3

Gz. 153: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
1
Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o Liefde, Die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

2
'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde gedragen.

Gz. 389 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Als je gelooft in de Heere Jezus,
dan komt er vrede in je hart.
Als je gelooft in de Heere Jezus,
dan komt er vrede in je hart.
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons heen.
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons heen.

Gz. 154: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Weerklank)
1
Middelpunt van ons verlangen,
Trooster van 't bevreesd gemoed,
Heer, met onze jubelzangen
loven wij Uw liefdegloed.
U kwam van de hemel dalen
tot ons, zondaars, boos van aard,
en voor ons de schuld betalen,
die zo lang ons had bezwaard.

2
Liefde, U moest spot verdragen
die U drong door merg en been.
U moest onze zonden dragen,
U voor allen, U alleen.
Toen moest U de beker drinken
van Gods toorn op Golgotha.
Daar liet U aan 't kruis zich klinken,
daar aanbidden w' Uw gena.

3
Liefd', in U is al ons leven,
U bent nu ons hoogste goed.
Ja, Uw kruis heeft ons gegeven
wat ons eeuwig juichen doet.
Hoe zijn wij aan U verbonden,
Jezus, Redder, ’s Vader Zoon!
Onze harten, onze monden
juichen dankbaar tot Uw troon.