11 februari 2018

Middagdienst 11 maart 2018

Passage: Lukas 17:20-37
Dienstsoort:

Preek: Een goed verlangen
Tekst: Lukas 17:22a, 25

Ps. 16: 4 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 37: 1 en 2
Ps. 37: 3
Ps. 37: 8 en 9 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 417: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 98: 4

Ps. 16: 4 (Liederenbundel Weerklank)
4
Ik prijs de Heer, Die mij heeft onderricht,
mijn hart blijft mij ook 's nachts nog inzicht geven.
Ik stel de Heer steeds voor mijn aangezicht
en wankel niet, want Hij beschermt mijn leven.
Dus zal ik juichend U mijn vreugde tonen,
ja, zelfs mijn vlees zal immer veilig wonen.

Ps. 37: 8 en 9 (Liederenbundel Weerklank)
8
De Heere kent de dagen van de vromen,
hun erfdeel blijft in eeuwigheid bestaan.
Nooit zal de Heer hun iets te kort doen komen,
in hongersnood hen niet beschaamd doen staan.
Gods vijand zal niet aan 't gericht ontkomen:
eens zal hij als de pracht van 't land vergaan.

9
De boze leent en wacht zich niet voor stelen,
maar de oprechte geeft bij nood en klacht.
Gezegenden zullen het land verdelen,
maar wie vervloekt zijn, worden omgebracht.
De man die wandelt naar al Gods bevelen,
komt tot zijn doel, de Heere staalt zijn kracht.

Gz. 417: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Bewaar, o Vader, ons altijd,
wanneer de duivel ons bestrijdt,
de boze wereld ons bedreigt,
ons hart weer naar het kwade neigt.

2
Wij roepen U als Koning aan:
kom, ondersteun ons zwak bestaan,
houd door Uw Geest, Die helpt en leidt
ons steeds weer staande in de strijd.

3
Wanneer Uw Geest ons steunt en schraagt,
dan lijden wij geen nederlaag,
maar bieden altijd tegenstand,
behouden eens de overhand.

4
Van U is 't Koninkrijk, o Heer,
Uw macht geeft houvast telkens weer.
U komt de lof toe t' allen tijd,
wanneer U uitkomst ons bereidt.