11 februari 2018

Morgendienst 11 maart 2018

Passage: Johannes 18: 1-11
Dienstsoort:

Thema: Opsporing verzocht

Ps. 121: 1
Gz. 125: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 118: 14
Gz. 159: 5, 6 en 7 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 396 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 56: 1 en 2
Ps. 91: 1
Gz. 91: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 125: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw bij omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer,
Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2
Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer,
Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gz. 159: 5, 6 en 7 (Liederenbundel Weerklank)
5
De beker van Uw bitter lijden,
tot deze duis'tre nacht bewaard,
hebt Gij, Lam Gods, als Godgewijde
gewillig uit Gods hand aanvaard.

6
Zo tot Uw offerplaats gekomen
hebt Gij met goddelijk geduld
de zware last op U genomen,
de toorn van God om onze schuld.

7
O Lam van God, door God gezonden,
o Offer Dat de Heer behaagt,
wij bidden: Maak ons rein van zonden,
Gij, Die der wereld zonden draagt.

Gz. 396 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus' liefde voor jou en mij.
’t Is net zo diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus' liefde voor jou.

Gz. 91: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Geprezen zij de Heer Die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aard gebeuren
vast in handen heeft.

Hem zij de glorie, want Hij Die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op Zich nam.

2
Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.

Hem zij de glorie, want Hij Die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op Zich nam.

3
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.

Hem zij de glorie, want Hij Die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op Zich nam.