13 november 2016

Middagdienst 13 november 2016

Passage: Daniël 2:16-23, 27-31 en 44-45
Dienstsoort:

Ps. 145: 5 en 6
Ps. 16: 1 en 4
Ps. 97: 4 en 5
Ps. 33: 5 en 11
Gz. 167: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 151: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 167: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Wij blijven geloven dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping een plan met ons heeft,
waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

2
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

3
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal,
om buiten onszelf voor de ander te leven;
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.

4
Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt
en ’t morgenrood rijst dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.

Gz. 151: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht,
gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht,
gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

2
Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik Uw kracht:taan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

3
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U Die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U Die mij hebt voortgeleid.