14 augustus 2016

Middagdienst 14 augustus 2016

Passage: Lukas 10:1-3 en 25-42
Dienstsoort:

Tekst: Lukas 10:38-42
Thema: Apèl tegen vermagering

Gz. 255: 1 en 4 (Liedboek)
Ps. 92: 1 en 2
Ps. 43: 10
Ps. 109: 13 en 14
Ps. 119: 52 en 84
Ps. 86: 4 (Nieuwe berijming)

Gz. 255: 1 en 4 (Liedboek)
1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in Zijn troon!

4
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Ps. 86: 4 (Nieuwe berijming)
4
Leer mij naar Uw wil te hand'len,
laat mij in Uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van Uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, Uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.