21 augustus 2016

Morgendienst 21 augustus 2016

Predikant:
Passage: Jesaja 25:6-9 en Lukas 14:12-24
Dienstsoort:

In deze morgendienst wordt broeder H.J. Talsma bevestigd als ouderling-kerkrentmeester met een bijzondere opdracht. Broeder Talsma mag de protestante gemeente 's Gravenhage gaan dienen als voorzitter van het College van kerkrentmeesters (bovenwijks).
Ook is vanmorgen de afsluiting van de Vakantiebijbelweek. In de dienst krijgt u een korte impressie van de afgelopen week.

Thema: Jij ook uitgenodigd voor het feest?!

Gz. 110: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 134: 1en 2
Ps. 134: 3
Ps. 119: 7
Ps. 22: 13 en 16
Gz. 409: 1 en 2 (Evangelische Liedbundel)
Gz. 493: 1 en 2 (Nieuwe Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 110: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

2
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heeren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

3
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Gz. 409: 1 en 2 (Evangelische Liedbundel)
1
Ik zie een poort wijd openstaan,
waardoor het licht komt stromen.
van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.

Genade Gods, zo rijk zo vrij!
die poort staat open, ook voor mij!
Voor mij, voor mij,
staat open, ook voor mij.

2
Die open poort laat d' ingang vrij
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.

Genade Gods, zo rijk zo vrij!
die poort staat open, ook voor mij!
Voor mij, voor mij,
staat open, ook voor mij.

Gz. 493: 1 en 2 (Nieuwe Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Ga in vrede, ga in liefde,
ga in de kracht van onze Heer.
Met zijn blijdschap, en zijn zegen,
Ga met God, tot de volgende keer.
Dit is mijn gebed voor jou
elke dag steeds weer…

2
Ga in vrede, ga in liefde,
ga in de kracht van onze Heer.
Met zijn blijdschap, en zijn zegen,
Ga met God, tot de volgende keer.