30 december 2017

Middagdienst 14 januari 2018

Passage: Johannes 2:1-12
Dienstsoort:

Gz. 442: 1 en 2 (Liedboek)
Gz. 442: 3 en 4 (Liedboek)
Ps. 62: 1 en 5 (Nieuwe berijming)
Ps. 77: 7 en 8
Ps. 150: 1
Ps. 150: 2 en 3

Gz. 442: 1 en 2 (Liedboek)
1
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op Uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand
naar het Vaderland.

2
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

Gz. 442: 3 en 4 (Liedboek)
3
Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4
In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met Uw troost en met Uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd
in Uw heerlijkheid.

Ps. 62: 1 en 5 (Nieuwe berijming)
1
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.