14 mei 2017

Middagdienst 14 mei 2017

Passage: Openbaring 1:9-18
Dienstsoort:

Ps. 93: 1 en 4
Ps. 138: 1 en 4
Ps. 98: 1
Gz. 173: 1 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 118: 7 en 8
Gz. 178: 1, 2 en 4 (Liederenbundel Weerklank)

Gz. 173: 1 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Halleluja! Lof zij het Lam,
Die onze zonden op Zich nam,
Wiens bloed ons heeft geheiligd;
Die dood geweest is, en Hij leeft;
Die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

4
Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit Beiden!
Van Zijn gemeenschap, Zijn gena,
Zijn liefd’ en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Gz. 178: 1, 2 en 4 (Liederenbundel Weerklank)
1
Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en Zijn stem
roept mij ook straks tot het leven,
opdat ik Zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

2
Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft Zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

4
Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’