14 mei 2017

Morgendienst 14 mei 2017

Predikant:
Passage: 1 Thessalonicenzen 5:12-15
Dienstsoort:

Tekst: 1 Thessalonicenzen 5:12-14

Ps. 68: 17
Ps. 135: 1 en 2
Gz. 313: 1, 2, 4 en 6 (Liedboek)
Gz. 430: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 119: 7
Ps. 71: 10 en 11
Gz. 456: 1, 2 en 3 (Liedboek)
Gz. 276: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 430: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2
Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

3
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Gz. 313: 1, 2, 4 en 6 (Liedboek)
1
Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in Uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

2
Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend Uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.

4
Open overal de poort,
Heer, voor Uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor Uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

6
Laat ons zo Uw heerlijkheid
zien in deze donk're tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

Gz. 456: 1, 2 en 3 (Liedboek)
1
Zegen hen Algoede,
neem hen in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over hen en geef hen licht.

2
Stort, op onze bede,
in hun hart Uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

3
Amen, amen, amen!
Dat zij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!

Gz. 276: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.

2
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, Die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.