21 mei 2017

Morgendienst 21 mei 2017

Passage: Jesaja 11:6-9, Daniël 6:18-22, Romeinen 8:18-22, Markus 1:9-13
Dienstsoort:

Tekst: Markus 1:13
Thema: Jezus bij de wilde dieren!

Ps. 47: 1
Ps. 93: 1, 2 en 3
Gz. 279 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 430: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 22: 5 en 8
Ps. 62: 4
Gz. 331 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Gz. 279 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Majesteit, groot is Zijn majesteit;
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, Die de Zijnen leidt.
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon
Zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is Zijn majesteit;
dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

Gz. 430: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2
Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

3
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Ps. 22: 5 en 8 (Nieuwe berijming)
5
Ik ben alleen als in een leeuwenkuil.
Mijn oren zijn vervuld van hun gehuil,
en waar ik opzie, staar ik in de muil
van wilde dieren.
Buffels van Basan, sterke jonge stieren,
staan om mij heen, die met hun hoge hoornen
en bliksemende ogen op mij toornen
ik ben alleen.

8
O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer!
Mijn Sterke, spoed U, ik behoef U zeer!
Mijn vege rest zal zonder tegenweer
haast zijn verslonden.
Red dan mijn leven uit de muil der honden!
Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten!
Laat toch Uw hand hun boos geweld beletten!
Toon mij Uw trouw!

Gz. 331 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

1
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

2
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.