23 juni 2018

Middagdienst 15 juli 2018

Passage: Psalm 126 en Galaten 5:22-Galaten 6
Dienstsoort:

Tekst: Galaten 6:7b-8

Ps. 16: 1
Ps. 17: 3 en 4
Ps. 143: 10
Ps. 36: 2 en 3
Ps. 126: 3
Gz. 93: 1, 2, 3 en 4 (Hervormde Bundel)

Gz. 93: 1, 2, 3 en 4 (Hervormde Bundel)
1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'gen Geest, de Trooster,
de Drieeen'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drieeen'ge in Zijn troon!

2
Ere zij aan Hem, Wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet,
ere zij aan Hem, Die zondaars
in de rij van koon'gen zet.
Halleluja, halleluja
't Lam, dat vrijkocht en dat redt!

3
Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der Kerk,
ere aan de Heer der volk'ren,
aard en hemel looft Uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning en Zijn werk!

4
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!