23 juni 2018

Morgendienst 22 juli 2018

Passage: Exodus 19:17-25, Handelingen 2:1-13 en Jakobus 3:1-12
Dienstsoort:

Ps. 36: 2
Ps. 71: 1
Ps. 71: 16 en 17
Gz. 479: 1, 3, 4 en 6 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
Gz. 360: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
Ps. 87: 2, 3 en 4
Gz. 141: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)

Gz. 479: 1, 3, 4 en 6 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
1
Bewaar je oog, bewaar je oog
voor wat je ziet.
Bewaar je oog, bewaar je oog
voor wat je ziet.
Er is een Vriend Die op je let
en Die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oog, bewaar je oog
voor wat je ziet.

3
Bewaar je mond, bewaar je mond
voor wat je zegt.
Bewaar je mond, bewaar je mond
voor wat je zegt.
Er is een Vriend Die op je let
en Die luistert naar 't gebed.
Bewaar je mond, bewaar je mond
voor wat je zegt.

4
Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je doet.
Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je doet.
Er is een Vriend Die op je let
en Die luistert naar 't gebed.
Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je doet.

6
Bewaar je oog, je oor,
je mond, je hand, je voet.
Bewaar je oog, je oor,
je mond, je hand, je voet.
Er is een Vriend Die op je let
en Die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oog, je oor,
je mond, je hand, je voet.

Gz. 360: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
1
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

2
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is Uw Geest Die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Gz. 141: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015)
1
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan Uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met Uw Geest steeds meer,
vul mij met Uw Geest steeds meer.

2
Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door Uwe liefde,
groeiend naar Uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

3
Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat Uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.